Cecilia Magnolia


Cecilia Magnolia 'Cecilia Magnolia' is de eerste cd van de Amsterdamse pianist en componist Harry Stevens met werken van Frédérique Chopin, Isaac Albéniz, Francis Poulenc en twee composities van eigen hand. Het album is opgedragen aan zijn moeder Cecilia.

'Cecilia Magnolia' verscheen op 18 januari 2014. Op deze site kunt u alvast enkele voorproefjes beluisteren.

U kunt de cd bestellen via info@harrystevens.nl.

Harry Stevens over Cecilia Magnolia:

"Van alle stromingen binnen de Westerse muziek boeit die van de negentiende en twintigste eeuw me het meest. Die negentiende eeuw, de Romantiek, de kunststroming waar het gevoel, vertegenwoordigd in de harmoniek, zo’n rol speelt, ligt me goed. Ik hoor mijn compositieleraar Niek Verkruisen nog zeggen: “Harmonie gaat je wel heel gemakkelijk af, Harry.” Zo was de keuze voor Romantische muziek snel gemaakt.

Het is de tijd binnen de muziekgeschiedenis waar idiomatische muziek voor het eerst ontstaat. Dat betekent dat een stuk speciaal ontworpen is voor een instrument. Klinkt een Brandenburgs concert nog prachtig getranscribeerd voor drie gitaren, deze werkwijze zal niet opgaan voor de ouverture van A Midsummer’s Nightdream van Mendelssohn.

Met name voor de piano die in deze eeuw zijn vervolmaking krijgt wordt er specifiek geschreven. De piano is het mode-instrument van de negentiende eeuw. Chopin is de eerste idiomatische componist in de muziekgeschiedenis. Franceso Tarréga bekleedt die rol later in deze eeuw voor de gitaar. Met dat idiomatische componeren ontpopt zich ook meestal de landaard van de componist: een ander stijlkenmerk van deze eeuw, nationalisme.

Gekozen stukken vertonen evenwicht in melodie, harmonie en ritme en zijn transparant in de vorm. Minder geldt dat voor 'Cecilia Magnolia', maar dat is ook een impromptu. Een impromptu voor mijn moeder, gecomponeerd toen ik achtentwintig was.

Dit muziekstuk vertolkt het wezen van mijn moeder hetgeen ik onmogelijk in woorden kon vangen. Ze hield van de magnoliaboom. Ik zie haar nog het gebaar maken toen ze het over de prachtige bloem ervan had. Die ene geste, dat ene zinnetje blijft dan een mensenleven bij je. Het leidde tot dit stuk en de titel ervan is tevens doopzegel van het album. Moge het u troosten zoals een moeder troost."