Over Harry Stevens


Harry Stevens werd geboren in de winter van 1963. In dat jaar werd ook de zwaarste Elfstedentocht ooit gereden. Met dezelfde volhardendheid waarmee de winnaar van die tocht triomfantelijk over de streep reed, heeft Harry Stevens gekoerst op de totstandkoming van zijn eerste cd als solist.

Muziek trok hem al snel. De piano in het bijzonder. Thuis stond er geen piano. Zijn wens was het om naar het conservatorium te gaan. Helaas was dat te hoog gegrepen. Dat had niets met zijn talent voor muziek te maken. Dat stond buiten kijf. Het was zijn OCD (obsessive compulsive disorder) die het hem onmogelijk maakte fluitend het conservatorium te doorlopen.

Vanzelfsprekend bleef het muzikale hart kloppen. Harry volgde acht jaar piano- en compositielessen bij Niek Verkruisen. Ook verrichtte hij veel zelfstudie met behulp van de methode van pianopedagoog Seymour Fink. Tot de dag van vandaag arrangeert en componeert hij. Daarnaast is hij actief als koorbegeleider en pianist bij kerkdiensten.

Op zijn vijftigste, in 2013, ziet dan de langverwachte eerste solo-cd het licht. Een cd met een persoonlijke keuze uit de romantische pianoliteratuur en twee eigen composities. De totstandkoming ervan is waarlijk monnikenwerk geweest. Harry is er jaren mee bezig geweest. De opnames zijn thuis gemaakt, in de kleine etage-woning in Geuzenveld, op de slaapkamer, aan een Yamaha Silent (MPX70 NTZ). Alle stukken werden talloze keren uitgevoerd en opgenomen. Snel tevreden was hij niet. De uiteindelijke voordrachten moesten perfect zijn. Mede door kundig snijwerk in de studio van Ruurd Abma is dat gelukt.

Toen Harry me eens uitnodigde voor een etentje bij hem thuis, koken kan hij ook al, vielen mij de organisatie en de indeling van zijn woning op. Een klein huisje maar alles had keurig zijn plekje en was met oog voor detail ingericht; een kastje met laden, op de ene lade een sticker “nieuwe batterijen”, op de lade daaronder een sticker “gebruikte batterijen”. In de keuken toonde Harry me trots een plint die mooi afgewerkt was. Uit alles sprak oog voor het detail, waardering voor het ambacht.

Cecilia Magnolia is in dezelfde geest tot stand gekomen. Het liefst haalt hij hierbij de woorden van de Heer aan: "Wees volmaakt, zoals God de Vader volmaakt is".

Louis van der Voort


Colofon
Foto's (behalve zwart-wit foto): Edwin Walstra
Site: Michiel Haijtink